GE TOOLING

GE TOOLING

Firma GE Tooling  bola založená v roku 1989. Zaoberá sa výrobou  nástrojov na opracovanie kovov. V roku 1999 spoločnosť získala certifikát ISO, čím sa stala ešte viac konkurencieschopnou medzinárodnou spoločnosťou schopnou garantovať kvalitu. Tento fakt podporuje aj skutočnosť, že s ňou spolupracuje veľa spoločností, ktoré sú lídrami na svetovom trhu. V máji 2005 sa firma presťahovala do nových priestorov, väčších, pohodlnejších a veľmi funkčných. Desaťročné skúsenosti im umožňujú zamerať pozornosť na niektoré silné stránky, ktoré považujú za základné požiadavky zákazníkov: kvalitne poskytované služby, zamerané na potreby zákazníkov a vôľa hľadať založená na starostlivých štúdiách o vývoji trhu, zameraná na inovatívne obchodné vyhliadky. Produkty sa vyznačujú vysokou presnosťou a spoľahlivosťou.

Katalógy

Novinky